Tera-Mai™-behandeling

Een van de eerste dingen die een Tera-Mai™-behandeling voor je doet is het zelfhelend vermogen activeren. Deze energetische behandeling werkt door op zowel het lichamelijke, geestelijke, emotionele als het spirituele vlak. Daardoor is het geschikt voor het behandelen van een grote verscheidenheid van klachten.
Doordat het hele lichaam wordt behandeld, werkt de Tera-Mai™-energie niet alleen op de symptomen, maar op de hele mens. Dit is belangrijk omdat er een onderlinge verwevenheid bestaat tussen lichaam en geest bij het ontstaan en in stand houden van een ziekte / zwakte.
Een Tera-Mai™-behandeling kan heel goed naast een reguliere medische behandeling plaatsvinden. Tera-Mai™ brengt namelijk op een heel ander niveau genezing dan de reguliere behandeling en / of medicijnen. Het is daarom ook een prachtige ondersteunende behandeling.

De behandeling

Na het intakegesprek en nadat je wat ontspannen bent, zal ik je behandelen op een comfortabele behandelingsbank. Je kunt daarbij de kleding aanhouden. Draag daarom prettig zittende, niet knellende kleding.
Als GOLDEN Tera-Mai™ Reiki / Akasha Seichem Master en Teacher fungeer ik als kanaal om tijdens de behandeling de Universele Energie en de andere helende Stralen aan je door te geven. Ik behandel door mijn handen boven of op het lichaam te houden. Mogelijk dat je tijdens de behandeling de energie ervaart, door het voelen van warmte, koude, prikkeling of zeer diepe ontspanning. Ook andere sensaties zijn mogelijk, maar dit verschilt sterk per persoon. In ieder geval zal de Tera-Mai™ stromen naar die plaatsen, waar de blokkade zit en ziekte / zwakte  veroorzaken. Daar zal het uit de weg worden geruimd, zodat het ruimte kan scheppen voor nieuwe levenskracht en groei.

Voor mij betekent Tera-Mai™ onvoorwaardelijke liefde. Een liefdevolle energie, die voor mij steeds weer wonderbaarlijk en overweldigend is. Ik voel mij gesteund door de Engelen en Opgestegen Meesters. Ik ben dan ook dankbaar dat ik het kanaal mag zijn om deze energie aan andere mensen door te geven, zodat ook zij hier profijt van hebben.

Na de behandeling

Het is belangrijk om na de behandeling rust te houden, zodat de energie kan doorwerken en het reinigingsproces kan plaatsvinden. Drink daarom minimaal 1,5 l. water per dag.
De reactie op de behandeling is heel verschillend. Met name na de eerste behandelingen is de reactie het sterkst. Mogelijk ben je erg moe, zullen opgekropte spanningen naar boven komen, of zullen klachten en kwalen uit het verleden weer even de kop op steken. Dat is geen enkele reden om je ongerust te maken. Het lichaam is namelijk druk bezig om alles op te ruimen. Deze reacties nemen na 1 dag na de behandeling af. Daarna ga je je steeds beter voelen.

Ondersteunende middelen

Het is mogelijk dat ik je aanraad een ondersteunend aanvullend middel thuis te gebruiken.