Geschiedenis Tera-Mai Reiki en Seichem

Reiki is een oeroude natuurlijke geneesmethode door middel van handoplegging , die alleen bekend was onder monniken en ingewijden.
Ongeveer 100 jaar geleden is Reiki herontdekt door een Japanse monnik, Dr. Mikao Usui. Doordat hij vragen over de geneesmethoden van Jezus niet vond in de Bijbelse teksten en de  geneeskrachtige gaven van  Boeddha niet kon plaatsen, gaat hij op zoektocht.
Hij leert het Sanskriet en kan daardoor de authentieke oude boeddhistische teksten, de Sutra’s (leringen van Boeddha) bestuderen en ontdekt daarin bijzondere symbolen, die met de genezing te maken hebben. Hoe en waarom deze tekens werden gebruikt werd niet vermeld. In een klooster van een bevriende abt krijgt hij na vele gesprekken het advies om in afzondering te mediteren en te vasten om helder van geest te worden en zo achter de betekenis van de symbolen te komen. Hij gaat naar een berg in Japan, vlakbij Kyoto. Hij vast en mediteert daar 21 dagen. Dan heeft hij een heel bijzondere verlichtende ervaring en de symbolen en hun werking worden aan hem geopenbaard en voelt hij de genezende kracht in zijn handen.

Vanaf dat moment begint hij met de genezing (eerst voor zichzelf) en inwijdingen van anderen. De mensen die dan worden ingewijd beschikten over de krachten van de elementen: Aarde, Water, Vuur en Lucht.
Dr. Chujiro Hayashi werd door Dr. Usui op het laatst van zijn leven aangewezen als zijn opvolger. Hij zorgt ervoor dat Reiki wordt verspreid over Japan.
Aangetrokken door de verhalen over de genezende werking van Reiki kwam mevrouw Hawayo Takata (een Japans-Amerikaanse) naar Japan. Zij was ernstig ziek en had baat bij de Reiki-energie. Uiteindelijk krijgt zij als eerste vrouw de initiaties en afstemmingstechnieken van de Reiki. Echter krijgt zij alleen de symbolen en initiatie voor het element Aarde. Aarde is een belangrijke energie, omdat aarden bij alle heling noodzakelijk is. Maar de initiatietechnieken voor de elementen Vuur, Water en Lucht blijven dus achterwege. Mevr. Takata introduceert vervolgens Reiki in de westerse wereld.

Kathleen Ann Milner, zelf geïnitieerd door een Master uit de lijn  Takata en Ishikuro, kwam tot de ontdekking dat delen van de initiatieprocedure waren weggelaten en daardoor de kracht van de energie minder was.
In de loop der jaren werden aan Kathleen Ann Milner (van nature healer en paranormaal begaafd) de ontbrekende symbolen voor de elementen Vuur, Water en Lucht geopenbaard.
Deze energieën voelen ook echt anders aan: Reiki-energie voelt als warme of koude stromende energie. De andere energieën, die staan voor de elementen Vuur, Water en Lucht voelen aan als tintelingen, kleine elektrische schokjes, daadwerkelijk als water en een luchtstroom. Het Reiki-systeem waar Kathleen Ann Milner sindsdien mee werkt heet Tera-Mai genoemd naar de helende energie van het element Aarde. De kracht van deze energieën worden overgedragen tijdens de Seichem-initiaties.
De basis van de Tera-Mai blijft de oorspronkelijk door Dr. Usui herontdekte Reiki, die op traditionele manier wordt doorgegeven. Deze wordt bij de Tera-Mai™ aangevuld met een aantal aanvankelijk verloren technieken, die nu niet meer bij een traditionele Reiki-initiatie worden gegeven.
Tera-Mai Reiki en Seichem worden gezien als een versterking en uitbreiding van de traditionele vorm van de huidige Reiki en als een basis voor de initiaties in de andere vier energieën (Sakara, Sophi-El, Angeliclight en sinds 2017 de Akasha)